Wednesday, March 04, 2015

EBC Police Report

(Mar 04, ((አዲስ አበባ))--ጠጅነሽ የወግነህ ትባላለች የ7ኛክፍል እና የ16 ዓመት ታዲጊ ናት ተወልዳ ያደገችው በሰሜን ሸዋ ዞን ሀገር ማርያም ከሰም ወረዳ ሲሆን ጥቅምት 15 ከገበያ ስትመለስ ሶስት ወጣቶች ያደረሱበትን ጥቃት ከፖሊስና ህብርተሰብ ፕሮግራም ይከታተሉ፡፡

No comments:

Post a Comment